Bara få höra din röst (digital)

Catalogue – 

Bara få höra din röst
Bara få höra din röst (instrumental)

Duet with Uno Svenningsson.