Ingen går i ringen

Det är en lång väg
det är en lång väg
det är en lång väg
att gå mellan nu och då

Och det tog lång tid
så väldigt lång tid
ja, det tog lång tid
att gå mellan nu och då
att gå mellan nu och då

Och ingen går i ringen
för alla tittar på den
och ingen går i ringen
för alla tittar på

Det är ett stort steg
det är ett stort steg
det var ett stort steg
att gå mellan nu och då
att gå mellan nu och då

Och ingen går i ringen
om ingen hittar på den
och ingen går i ringen
om alla tittar på
om alla tittar på


© Gessle – Jimmy Fun Music