Speciell

Jag tror att du är speciell
Jag satt vid teven för mej själv
När du tog över varje cell i mej
Dom gav efter en i sänder

Jag tror att du är onormal
Du kryper under mina skal
Du får vår sol att verka sval
När jag känner efter hur du bränner

Ingen annan kan få mej just så här
Varje gång när jag blundar är du där

Jag tror att du är speciell
Jag satt och tänkte för mej själv
När du tog varje cell i mej
Dom gav efter en i sänder

Ingen annan kan få mej att bli lugn
Bara genom att blunda blir jag kung

Speciell, speciell
Du är så speciell
Speciell, speciell

Ingen annan kan få mej att bli lugn
Bara genom att blunda blir jag kung
Ingen annan kan få mej just så här
Varje gång när jag blundar är du här

Du är så, du är så speciell…
Ingen annan kan få mej just så här
Varje gång när jag blundar är du där


© Gessle – Jimmy Fun Music