En vacker dag

En vacker dag
Så ska jag sitta ner
Och måla av
Mitt minne utav dej

Så blå så blå
Var himlen där du stod
I en koltrasts sång
Jag såg för första gång
Jag såg vår första gång


Så mjukt i guld
Solen föll på din vita hud
Som om livet blev öppnat av Gud
Sha la la
Med vind och våg
Sha la la la
Som om livet blev öppnat av Gud

En vacker dag
Så ska jag sitta ner
Och måla av
Mitt minne utav dej


Så mjukt i guld
Solen föll på ditt bruna hår
Som om livet fick börja den våren
Sha la la
Med eld och ljus
Sha la la la
Som om livet fick börja den våren

Våren