Om du bara vill

Lägg din arm omkring min hals
så du är nära
Det finns inget mer i kväll
du måste bära

Fäll ut ditt hår, en silvertår
Lägg ditt huvud på min kudde

Om du bara vill, så säg till
Jag kan va’ din vän, när natten faller
Om du bara vill, öppna din dörr
och bara våga släppa nån in

Det bor en sorg i dina ögon som jag inte når
Det bor en sorg i ditt hjärta som är svår att förstå
Hur kom den dit? Hur kom den dit?
Den är svart som svart granit

Om du bara vill, så säg till
Jag kan va’ din vän, när natten faller
Om du bara vill, öppna din dörr
och bara våga släppa nån in

Om du bara vill, så säg till
säg till
säg till
Om du bara vill, så säg till
Jag kan va’ din vän, när mörkret faller
Om du bara vill, öppna din dörr
och bara våga släppa nån in


© Gessle – Hip Happy